שפת היום

פורלן [fur]

מספר הדוברים:
600.000
מספר הדוברים בפורבו:
18
מילים שנהגו:
195
מילים שיש להגות:
145