שפת היום

מלגשית [mg]

מספר הדוברים:
9.000.000
מספר הדוברים בפורבו:
45
מילים שנהגו:
173
מילים שיש להגות:
177