שפת היום

קלמוק [xal]

מספר הדוברים:
174.000
מספר הדוברים בפורבו:
19
מילים שנהגו:
302
מילים שיש להגות:
32