שפת היום

קירונדי [rn]

מספר הדוברים:
6.000.000
מספר הדוברים בפורבו:
9
מילים שנהגו:
21
מילים שיש להגות:
99