פורבו: מדריך ההגייה. כל המילים בעולם מבוטאות על ידי דוברים ילידים.

שפות

אלה השפות עם מילים הגויות. סדר לפי פופולריות | לפי סדר אלף-ביתי

שפות שלהן יותר מ-100.000 הגיות

שפות שלהן יותר מ-50.000 הגיות

שפות שלהן יותר מ-10.000 הגיות

שפות שלהן יותר מ-5.000 הגיות

שפות שלהן יותר מ-500 הגיות

הרשימה השלמה של שפות וקודים

לא מוצא את השפה שלך? אמור לנו לכלול אותה

השפות המובילות