מדריך הגיה לבוסנית

[Bosanski]

הרשם להגיות של בוסנית

  • מספר הדוברים: 2.500.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 131
  • מילים שנהגו: 1.909
  • מילים שיש להגות: 77
  • בוסנית צילום CJ