קטלאנית מילים שהגייתן בהמתנה

שפה: קטלאנית [Català] בחזרה לקטלאנית

23 מילים ממתינות להגייה. בחזרה לקטלאנית [Català]
 • הקלט הגייה לbavarbavar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • הקלט הגייה לbatzegarbatzegar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • הקלט הגייה לbatxillejarbatxillejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • הקלט הגייה לacoblaracoblar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • הקלט הגייה לaclotaraclotar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • הקלט הגייה לaclocar.-seaclocar.-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • הקלט הגייה לaclapararaclaparar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • הקלט הגייה לaclivellar-seaclivellar-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • הקלט הגייה לaclamaraclamar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • הקלט הגייה לacivadaracivadar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • הקלט הגייה לacimaracimar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • הקלט הגייה לaciençaraciençar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • הקלט הגייה לacientaracientar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • הקלט הגייה לacidaracidar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • הקלט הגייה לacidularacidular [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • הקלט הגייה לacensaracensar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • הקלט הגייה לacetificaracetificar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • הקלט הגייה לacendraracendrar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • הקלט הגייה לaccionaraccionar [verbos, verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • הקלט הגייה לaccidentar-seaccidentar-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • הקלט הגייה לacastellaracastellar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • הקלט הגייה לacarreraracarrerar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • הקלט הגייה לbatallarbatallar [verb - infinitive, verb - infinitiu]