מדריך הגיה לסינית (ג'ין) - פורבו

שפה: סינית (ג'ין) [晋语] הרשם להגיות של סינית (ג'ין)

  • מספר הדוברים: 45.000.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 88
  • מילים שנהגו: 408
  • מילים שיש להגות: 652