צ'כית מילים שהגייתן בהמתנה מpozměnit לpotvrzovat)

שפה: צ'כית [Čeština] בחזרה לצ'כית