צ'כית מילים שהגייתן בהמתנה מčeský křišťál לsrázný)

שפה: צ'כית [Čeština] בחזרה לצ'כית