מדריך הגיה לוולשית

[Cymraeg]

הרשם להגיות של וולשית

  • מספר הדוברים: 600.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 354
  • מילים שנהגו: 3.339
  • מילים שיש להגות: 1.409
  • וולשית צילום Samasnookerfan