מדריך הגיה לדנית

[Dansk]

הרשם להגיות של דנית

  • מספר הדוברים: 6.000.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 1.915
  • מילים שנהגו: 20.213
  • מילים שיש להגות: 1.526
  • דנית צילום Public domain