מדריך הגיה לאספרנטו

[Esperanto]

הרשם להגיות של אספרנטו

  • מספר הדוברים: 2.000.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 279
  • מילים שנהגו: 19.725
  • מילים שיש להגות: 0
  • אספרנטו צילום Public domain