שפה: אספרנטו [Esperanto]

הרשם להגיות של אספרנטו

  • מספר הדוברים: 2.000.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 258
  • מילים שנהגו: 17.609
  • מילים שיש להגות: 612
  • אספרנטו צילום Public domain