מדריך הגיה לספרדית

[Español]

הרשם להגיות של ספרדית

  • מספר הדוברים: 475.000.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 38.112
  • מילים שנהגו: 89.496
  • מילים שיש להגות: 35