שפה: בסקית [Euskara]

הרשם להגיות של בסקית

  • מספר הדוברים: 600.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 479
  • מילים שנהגו: 15.686
  • מילים שיש להגות: 1.230
  • בסקית