פרסית מילים שהגייתן בהמתנה מپا بوگندو לارزیای)

שפה: פרסית [پارسی] בחזרה לפרסית

2 מילים ממתינות להגייה. בחזרה לפרסית [پارسی]