מדריך הגיה לפריזית מערבית

[Frysk]

הרשם להגיות של פריזית מערבית

  • מספר הדוברים: 500.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 37
  • מילים שנהגו: 287
  • מילים שיש להגות: 405