פריזית מערבית מילים שהגייתן בהמתנה מtoarnbei לliet)

שפה: פריזית מערבית [Frysk] בחזרה לפריזית מערבית

309 מילים ממתינות להגייה. בחזרה לפריזית מערבית [Frysk]
 • הקלט הגייה לtoarnbeitoarnbei [blackberry]
 • הקלט הגייה לbeambeam [monosyllable, noun, verb, nature, tree]
 • הקלט הגייה לbearbear [noun, animals, verb, support, endure, bear]
 • הקלט הגייה לskriftskrift [notebook]
 • הקלט הגייה לsniesnie [snow]
 • הקלט הגייה לkomkommerkomkommer [noun, food, cucumber]
 • הקלט הגייה לpannepanne [science, technique, physics, electricity, troubleshooting, FABRIC, Auto als Thema, noun, feminine noun, Nomen, Celle di San Vito, pot]
 • הקלט הגייה לlúdlúd [louse]
 • הקלט הגייה לtigertiger [animals, Originally Persian, Animal, Tiger]
 • הקלט הגייה לkerskers [trees, plants, cherry]
 • הקלט הגייה לseesee [verb, come, see, sea]
 • הקלט הגייה לtúntún
 • הקלט הגייה לtsjerketsjerke
 • הקלט הגייה לwjirmwjirm
 • הקלט הגייה לwjirgjewjirgje
 • הקלט הגייה לkoalkoal [cabbage]
 • הקלט הגייה לÖömrangÖömrang [Amrum auf Friesisch]
 • הקלט הגייה לblomblom [efternamn, egennamn, flower, surname]
 • הקלט הגייה לwetterstofwetterstof [chemical element]
 • הקלט הגייה לstjerstjer
 • הקלט הגייה לmasinegewearmasinegewear [machine gun]
 • הקלט הגייה לkatkat [job title, executioner, nouns in Upper Sorbian, Animal, name-Irish, cat]
 • הקלט הגייה לtrakuglitrakugli [shirt]
 • הקלט הגייה לhimdhimd [shirt]
 • הקלט הגייה לOomramOomram [Amrum]
 • הקלט הגייה לWattjeWattje [name, Frisian, german, dutch]
 • הקלט הגייה לDeaDea [female names, names, noms, noms propis]
 • הקלט הגייה לberchberch
 • הקלט הגייה לskyldskyld
 • הקלט הגייה לlietliet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 הבא