מדריך הגיה לאירית - פורבו

שפה: אירית [Gaeilge] הרשם להגיות של אירית

  • מספר הדוברים: 94.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 1.261
  • מילים שנהגו: 12.269
  • מילים שיש להגות: 48.669
אירית

צילום beamillion