מדריך הגיה לגאלית סקוטית

[Gàidhlig]

הרשם להגיות של גאלית סקוטית

  • מספר הדוברים: 100.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 362
  • מילים שנהגו: 1.246
  • מילים שיש להגות: 817
  • גאלית סקוטית צילום Dave Conner