מדריך הגיה לגוג'ראטית - פורבו

שפה: גוג'ראטית [ગુજરાતી] הרשם להגיות של גוג'ראטית

  • מספר הדוברים: 44.000.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 69
  • מילים שנהגו: 184
  • מילים שיש להגות: 25