מדריך הגיה להוואי

[‘Ōlelo Hawai‘i]

הרשם להגיות של הוואי

  • מספר הדוברים: 27.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 233
  • מילים שנהגו: 431
  • מילים שיש להגות: 502
  • הוואי צילום Brian