מדריך הגיה לעברית - פורבו

שפה: עברית [עברית] הרשם להגיות של עברית

  • מספר הדוברים: 7.500.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 1.789
  • מילים שנהגו: 25.669
  • מילים שיש להגות: 10.668
עברית

צילום david55king