מדריך הגיה להינדי

[हिन्दी]

הרשם להגיות של הינדי

  • מספר הדוברים: 370.000.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 1.328
  • מילים שנהגו: 13.750
  • מילים שיש להגות: 6.127
  • הינדי צילום Eric Laurent