מדריך הגיה להונגרית - פורבו

שפה: הונגרית [Magyar] הרשם להגיות של הונגרית

  • מספר הדוברים: 14.500.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 2.796
  • מילים שנהגו: 46.313
  • מילים שיש להגות: 276
הונגרית

צילום 13bobby