מדריך הגיה לאיגבו

[Igbo]

הרשם להגיות של איגבו

  • מספר הדוברים: 18.000.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 75
  • מילים שנהגו: 355
  • מילים שיש להגות: 176
  • איגבו צילום Public domain