אילוקו מילים שהגייתן בהמתנה מKayo לlelong)

שפה: אילוקו [Ilokano] בחזרה לאילוקו

607 מילים ממתינות להגייה. בחזרה לאילוקו [Ilokano]
 • הקלט הגייה לKayoKayo [Bannatiran, Iloco song, company names, names, anime]
 • הקלט הגייה לAniaAnia
 • הקלט הגייה לpapanampapanam [Bannatiran, Iloco song]
 • הקלט הגייה לayaaya [Bannatiran, Iloco song]
 • הקלט הגייה לaya'taya't [Bannatiran, Iloco song]
 • הקלט הגייה לagsina sadinoagsina sadino [Bannatiran, Iloco song]
 • הקלט הגייה לnagsisinanagsisina [Bannatiran, Iloco song]
 • הקלט הגייה לnagsinanagsina [Bannatiran, Iloco song]
 • הקלט הגייה לsimminasimmina [Bannatiran, Iloco song]
 • הקלט הגייה לsuminasumina [Bannatiran, Iloco song, Polish towns and villages]
 • הקלט הגייה לsuminakansuminakan [Bannatiran, Iloco song]
 • הקלט הגייה לagdissuagdissu [Bannatiran, Iloco song]
 • הקלט הגייה לnagdissunagdissu [Bannatiran, Iloco song]
 • הקלט הגייה לsaydiaysaydiay [Bannatiran, Iloco song]
 • הקלט הגייה לindayonindayon [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • הקלט הגייה לdungdunguenkantodungdunguenkanto [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • הקלט הגייה לdungngudungngu [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • הקלט הגייה לdungngodungngo [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • הקלט הגייה לmatumpunganmatumpungan [Bannatiran, Iloco song]
 • הקלט הגייה לlidayliday [Bannatiran, Iloco song]
 • הקלט הגייה לkauddiankauddian [Bannatiran, Iloco song]
 • הקלט הגייה לnaudinaudi [Bannatiran, Iloco song, verb]
 • הקלט הגייה לmaudimaudi [Bannatiran, Iloco song]
 • הקלט הגייה לkamaudianankamaudianan [Bannatiran, Iloco song]
 • הקלט הגייה לbabawyembabawyem [Bannatiran, Iloco song]
 • הקלט הגייה לpanawampanawam [Bannatiran, Iloco song]
 • הקלט הגייה לpatuluyanpatuluyan [Bannatiran, Iloco song]
 • הקלט הגייה לpanggepmopanggepmo [Bannatiran, Iloco song]
 • הקלט הגייה לagsapulkaagsapulka [Iloco song, ayat, ubing]
 • הקלט הגייה לlelonglelong [Iloco song, ayat, ubing]