אילוקו מילים שהגייתן בהמתנה מagayat לken)

שפה: אילוקו [Ilokano] בחזרה לאילוקו

606 מילים ממתינות להגייה. בחזרה לאילוקו [Ilokano]
 • הקלט הגייה לagayatagayat [Pamulinawen, Iloco song]
 • הקלט הגייה לagruknoyagruknoy [Pamulinawen, Iloco song]
 • הקלט הגייה לemmamemmam [Pamulinawen, Iloco song]
 • הקלט הגייה לIssemmoIssemmo [Pamulinawen, Iloco song]
 • הקלט הגייה לkalipatankalipatan [Pamulinawen, Iloco song]
 • הקלט הגייה לtata [father, Dad]
 • הקלט הגייה לnasudinasudi [Pamulinawen, Iloco song]
 • הקלט הגייה לunayunay [Pamulinawen, Iloco song]
 • הקלט הגייה לnagannagan [Pamulinawen, Iloco song, rzeczownik, broń, typ pistoletu]
 • הקלט הגייה לurayuray [Pamulinawen, Iloco song]
 • הקלט הגייה לsadinsadin [Pamulinawen, Iloco song, Finnish noun, trap]
 • הקלט הגייה לayanayan [Pamulinawen, Iloco song]
 • הקלט הגייה לdissodisso
 • הקלט הגייה לsadinosadino [Pamulinawen, Iloco song]
 • הקלט הגייה לAw-awagakAw-awagak [Pamulinawen, Iloco song]
 • הקלט הגייה לdi-agsardaydi-agsarday [Pamulinawen, Iloco song]
 • הקלט הגייה לkasam-itankasam-itan [Pamulinawen, Iloco song]
 • הקלט הגייה לmalagipkamalagipka [Pamulinawen, Iloco song]
 • הקלט הגייה לmabang-aranmabang-aran [Pamulinawen, Iloco song]
 • הקלט הגייה לsabsabongsabsabong [Pamulinawen, Iloco song]
 • הקלט הגייה לadu ngaadu nga [Pamulinawen, Iloco song]
 • הקלט הגייה לadda't ditoyadda't ditoy [Pamulinawen, Iloco song]
 • הקלט הגייה לmabuybuyakmabuybuyak [Pamulinawen, Iloco song]
 • הקלט הגייה לNgemNgem [Pamulinawen, Iloco song]
 • הקלט הגייה לmanlaengmanlaeng [Pamulinawen, Iloco song]
 • הקלט הגייה לsabalisabali [Pamulinawen, Iloco song]
 • הקלט הגייה לliwliwakliwliwak [Pamulinawen, Iloco song]
 • הקלט הגייה לdaytadayta [Pamulinawen, Iloco song]
 • הקלט הגייה לsudimsudim [Pamulinawen, Iloco song]
 • הקלט הגייה לkenken [is possible, can, male names, Iloco song, Pamulinawen, know]