אילוקו מילים שהגייתן בהמתנה מisublinanto לnaumagen)

שפה: אילוקו [Ilokano] בחזרה לאילוקו

606 מילים ממתינות להגייה. בחזרה לאילוקו [Ilokano]
 • הקלט הגייה לisublinantoisublinanto [Manang Biday, Iloco song]
 • הקלט הגייה לnagmarkanagmarka [Manang Biday, Iloco song]
 • הקלט הגייה לnamarkaannamarkaan [Manang Biday, Iloco song]
 • הקלט הגייה לnagankonaganko [Manang Biday, Iloco song]
 • הקלט הגייה לnabordaannabordaan [Manang Biday, Iloco song]
 • הקלט הגייה לnangatonangato [Manang Biday, Iloco song]
 • הקלט הגייה לgaw-atengaw-aten [Manang Biday, Iloco song]
 • הקלט הגייה לSabongSabong [Manang Biday, Iloco song]
 • הקלט הגייה לdipaydipay [Manang Biday, Iloco song]
 • הקלט הגייה לnagukradnagukrad [Manang Biday, Iloco song]
 • הקלט הגייה לDenggemDenggem [Manang Biday, Iloco song]
 • הקלט הגייה לbibinenkabibinenka [Manang Biday, Iloco song]
 • הקלט הגייה לinkantoinkanto [Manang Biday, Iloco song]
 • הקלט הגייה לdiaydiay [Manang Biday, Iloco song, Costa Rica]
 • הקלט הגייה לdayadaya [female names, Indian names, india, Iloco song, Manang Biday, name, noun, kurdish noun]
 • הקלט הגייה לagalakantoagalakanto [Manang Biday, Iloco song]
 • הקלט הגייה לbunga'tbunga't [Manang Biday, Iloco song]
 • הקלט הגייה לlansoneslansones [Manang Biday, Iloco song]
 • הקלט הגייה לkitakita
 • הקלט הגייה לnababanababa [Manang Biday, Iloco song]
 • הקלט הגייה לdimodimo [Manang Biday, Iloco song]
 • הקלט הגייה לbalasangakbalasangak [Manang Biday, Iloco song]
 • הקלט הגייה לsinampusosinampuso [Manang Biday, Iloco song]
 • הקלט הגייה לnasipngetnasipnget [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • הקלט הגייה לlubongkolubongko [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • הקלט הגייה לsilawansilawan [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • הקלט הגייה לmayaw-awanmayaw-awan [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • הקלט הגייה לnanglipatennanglipaten [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • הקלט הגייה לKarimKarim [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon, prénom masculin]
 • הקלט הגייה לnaumagennaumagen [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]