אילוקו מילים שהגייתן בהמתנה מsadin לilukatmo)

שפה: אילוקו [Ilokano] בחזרה לאילוקו

606 מילים ממתינות להגייה. בחזרה לאילוקו [Ilokano]
 • הקלט הגייה לsadinsadin [Pamulinawen, Iloco song, Finnish noun, trap]
 • הקלט הגייה לayanayan [Pamulinawen, Iloco song]
 • הקלט הגייה לdissodisso
 • הקלט הגייה לsadinosadino [Pamulinawen, Iloco song]
 • הקלט הגייה לAw-awagakAw-awagak [Pamulinawen, Iloco song]
 • הקלט הגייה לdi-agsardaydi-agsarday [Pamulinawen, Iloco song]
 • הקלט הגייה לkasam-itankasam-itan [Pamulinawen, Iloco song]
 • הקלט הגייה לmalagipkamalagipka [Pamulinawen, Iloco song]
 • הקלט הגייה לmabang-aranmabang-aran [Pamulinawen, Iloco song]
 • הקלט הגייה לtata [father, Dad]
 • הקלט הגייה לkalipatankalipatan [Pamulinawen, Iloco song]
 • הקלט הגייה לimdengamimdengam [Pamulinawen, Iloco song]
 • הקלט הגייה לdaytodayto [Pamulinawen, Iloco song]
 • הקלט הגייה ל'toy'toy [Pamulinawen, Iloco song]
 • הקלט הגייה לumas-asugumas-asug [Pamulinawen, Iloco song]
 • הקלט הגייה לAgrayoAgrayo [Pamulinawen, Iloco song]
 • הקלט הגייה לsadiamsadiam [Pamulinawen, Iloco song]
 • הקלט הגייה לPanunotemPanunotem [Pamulinawen, Iloco song]
 • הקלט הגייה לDikaDika [Pamulinawen, Iloco song]
 • הקלט הגייה לpagintultulnganpagintultulngan [Pamulinawen, Iloco song]
 • הקלט הגייה לagayatagayat [Pamulinawen, Iloco song]
 • הקלט הגייה לagruknoyagruknoy [Pamulinawen, Iloco song]
 • הקלט הגייה לemmamemmam [Pamulinawen, Iloco song]
 • הקלט הגייה לIssemmoIssemmo [Pamulinawen, Iloco song]
 • הקלט הגייה לsabsabongsabsabong [Pamulinawen, Iloco song]
 • הקלט הגייה לadu ngaadu nga [Pamulinawen, Iloco song]
 • הקלט הגייה לAmmonAmmon [Manang Biday, Iloco song, bible, Book of Mormon, ammonites, Bible Name, first names]
 • הקלט הגייה לkenkakenka [Pamulinawen, Iloco song]
 • הקלט הגייה לBidayBiday [Manang Biday, Iloco song]
 • הקלט הגייה לilukatmoilukatmo [Manang Biday, Iloco song]