אילוקו מילים שהגייתן בהמתנה מtapno לsinamay)

שפה: אילוקו [Ilokano] בחזרה לאילוקו

606 מילים ממתינות להגייה. בחזרה לאילוקו [Ilokano]
 • הקלט הגייה לtapnotapno [Manang Biday, Iloco song]
 • הקלט הגייה לmaipapasmomaipapasmo [Manang Biday, Iloco song]
 • הקלט הגייה לguramguram [Manang Biday, Iloco song]
 • הקלט הגייה לkaniakkaniak [Manang Biday, Iloco song]
 • הקלט הגייה לsentimientosentimiento [Manang Biday, Iloco song]
 • הקלט הגייה לindengamindengam [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • הקלט הגייה לnaslagnaslag [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • הקלט הגייה לsilawmosilawmo [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • הקלט הגייה לkadkad
 • הקלט הגייה לipaidamipaidam [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • הקלט הגייה לSangsangitkoSangsangitko [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • הקלט הגייה לnasipngetnasipnget [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • הקלט הגייה לlubongkolubongko [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • הקלט הגייה לsilawansilawan [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • הקלט הגייה לmayaw-awanmayaw-awan [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • הקלט הגייה לnanglipatennanglipaten [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • הקלט הגייה לKarimKarim [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon, prénom masculin]
 • הקלט הגייה לnaumagennaumagen [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • הקלט הגייה לSamsam-itekSamsam-itek [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • הקלט הגייה לNanglaylayNanglaylay [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • הקלט הגייה לayatkonayatkon [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • הקלט הגייה לKadiKadi [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon, Nimed, noun]
 • הקלט הגייה לpalasbangempalasbangem [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • הקלט הגייה לdanasemdanasem [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • הקלט הגייה לikeddengikeddeng [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • הקלט הגייה לdarasendarasen [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • הקלט הגייה לdungdunguenkantodungdunguenkanto [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • הקלט הגייה לindayonindayon [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • הקלט הגייה לindayonenkantoindayonenkanto [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • הקלט הגייה לsinamaysinamay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]