אילוקו מילים שהגייתן בהמתנה מnapusaksak לSiak)

שפה: אילוקו [Ilokano] בחזרה לאילוקו

606 מילים ממתינות להגייה. בחזרה לאילוקו [Ilokano]
 • הקלט הגייה לnapusaksaknapusaksak [ilokana, Iloco song, balasang]
 • הקלט הגייה לSabongkaSabongka [ilokana, Iloco song, balasang]
 • הקלט הגייה לnadayagnadayag [ilokana, Iloco song, balasang]
 • הקלט הגייה לIlokanaIlokana [ilokana, Iloco song, balasang]
 • הקלט הגייה לmanenmanen [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • הקלט הגייה לmalutomaluto [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • הקלט הגייה לdinengdengdinengdeng [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • הקלט הגייה לmailaokmailaok [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • הקלט הגייה לInkayInkay [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • הקלט הגייה לagparbengagparbeng [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • הקלט הגייה לap-apalanap-apalan [ilokana, Iloco song, balasang]
 • הקלט הגייה לKapatadamKapatadam [ilokana, Iloco song, balasang]
 • הקלט הגייה לpatiennakpatiennak [ilokana, Iloco song, balasang]
 • הקלט הגייה לPagdayawandakaPagdayawandaka [ilokana, Iloco song, balasang]
 • הקלט הגייה לpagraemanpagraeman [ilokana, Iloco song, balasang]
 • הקלט הגייה לSingpetmoSingpetmo [ilokana, Iloco song, balasang]
 • הקלט הגייה לagrukbabdaagrukbabda [ilokana, Iloco song, balasang]
 • הקלט הגייה לsingpetsingpet [ilokana, Iloco song, balasang]
 • הקלט הגייה לTaengTaeng [ilokana, Iloco song, balasang]
 • הקלט הגייה לnapintasnapintas [ilokana, Iloco song, balasang]
 • הקלט הגייה לmatulawanmatulawan [ilokana, Iloco song, balasang]
 • הקלט הגייה לKupitKupit [ilokana, Iloco song, balasang]
 • הקלט הגייה לkapatgankapatgan [ilokana, Iloco song, balasang]
 • הקלט הגייה לDayawmoDayawmo [ilokana, Iloco song, balasang]
 • הקלט הגייה לbalasangbalasang [ilokana, Iloco song, balasang]
 • הקלט הגייה לIlokanakaIlokanaka [ilokana, Iloco song, balasang]
 • הקלט הגייה לgagayyemgagayyem [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • הקלט הגייה לkadakaykadakay [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • הקלט הגייה לkaimasankaimasan [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • הקלט הגייה לSiakSiak [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song, Pangasinan]