אילוקו מילים שהגייתן בהמתנה מtulod לpintasmo)

שפה: אילוקו [Ilokano] בחזרה לאילוקו

606 מילים ממתינות להגייה. בחזרה לאילוקו [Ilokano]
 • הקלט הגייה לtulodtulod [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • הקלט הגייה לtultuludentultuluden [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • הקלט הגייה לkantokanto [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love, zoning, names of places in Indonesia]
 • הקלט הגייה לnaalumamaynaalumamay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • הקלט הגייה לpagammuanenpagammuanen [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • הקלט הגייה לmailibaymailibay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • הקלט הגייה לmakaturogmakaturog [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • הקלט הגייה לturogturog [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • הקלט הגייה לrupamrupam [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • הקלט הגייה לpaniopanio [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love, toalla]
 • הקלט הגייה לdinakantodinakanto [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • הקלט הגייה לkagatenkagaten [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • הקלט הגייה לlamoklamok [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love, Animal]
 • הקלט הגייה לmaimasmontomaimasmonto [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • הקלט הגייה לmaturogmaturog [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • הקלט הגייה לnaimasnaimas [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • הקלט הגייה לnananamnananam [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • הקלט הגייה לnagimasnagimas [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • הקלט הגייה לAnnayAnnay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love, Towns - France]
 • הקלט הגייה לpusopuso [verbo]
 • הקלט הגייה לanayanay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love, Animal]
 • הקלט הגייה לnasaemnasaem [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • הקלט הגייה לnaut-utnaut-ut [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • הקלט הגייה לla unayla unay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • הקלט הגייה לitdemitdem [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • הקלט הגייה לpannaranaypannaranay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • הקלט הגייה לkaasiakkaasiak [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • הקלט הגייה לmaidasaymaidasay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • הקלט הגייה לnagsawaynagsaway [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • הקלט הגייה לpintasmopintasmo [nagsaway a pintasmo, Iloco song]