אילוקו מילים שהגייתן בהמתנה מkadakuada לMagustuan)

שפה: אילוקו [Ilokano] בחזרה לאילוקו

606 מילים ממתינות להגייה. בחזרה לאילוקו [Ilokano]
 • הקלט הגייה לkadakuadakadakuada [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • הקלט הגייה לkunankunan [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • הקלט הגייה לnga'gsasaritanga'gsasarita [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • הקלט הגייה לkamatiskamatis [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • הקלט הגייה לtarongtarong [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • הקלט הגייה לAddadaAddada [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • הקלט הגייה לtawatawa
 • הקלט הגייה לidiayidiay [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • הקלט הגייה לAgtatamdagkamAgtatamdagkam [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • הקלט הגייה לbigbigatbigbigat [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • הקלט הגייה לi ngarudi ngarud [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • הקלט הגייה לparyaparya [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • הקלט הגייה לimmisemimmisem [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • הקלט הגייה לmaladagamaladaga [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • הקלט הגייה לubbingubbing [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • הקלט הגייה לagbasbasaagbasbasa [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • הקלט הגייה לnangnangrunanangnangruna [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • הקלט הגייה לadudaaduda [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • הקלט הגייה לtattaotattao [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • הקלט הגייה לdagitidagiti [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • הקלט הגייה לsalun-atdasalun-atda [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • הקלט הגייה לmangmangtedmangmangted [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • הקלט הגייה לnapalangguadkanapalangguadka [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • הקלט הגייה לsikasika [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song, you, chemical element, names]
 • הקלט הגייה לsimmungbatsimmungbat [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • הקלט הגייה לmalemmalem [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • הקלט הגייה לatipaenatipaen [saluyot, jute, Iloco song]
 • הקלט הגייה לNabaknangNabaknang [saluyot, jute, Iloco song]
 • הקלט הגייה לsiasinosiasino [saluyot, jute, Iloco song]
 • הקלט הגייה לMagustuanMagustuan [saluyot, jute, Iloco song]