אילוקו מילים שהגייתן בהמתנה מumasping לmalem)

שפה: אילוקו [Ilokano] בחזרה לאילוקו

606 מילים ממתינות להגייה. בחזרה לאילוקו [Ilokano]
 • הקלט הגייה לumaspingumasping [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • הקלט הגייה לmaraniaganmaraniagan [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • הקלט הגייה לlumabbagalumabbaga [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • הקלט הגייה לpingpingpingping [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • הקלט הגייה לnakaitangpakannakaitangpakan [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • הקלט הגייה לkallidmokallidmo [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • הקלט הגייה לkaslakasla [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • הקלט הגייה לbituenbituen [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • הקלט הגייה לngatanngatan [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • הקלט הגייה לkenkankenkan [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • הקלט הגייה לimparaburimparabur [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • הקלט הגייה לDiosDios [nagsaway a pintasmo, Iloco song, god, hebreo]
 • הקלט הגייה לkaaspingkaasping [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • הקלט הגייה לbinukbukudambinukbukudam [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • הקלט הגייה לaminenaminen [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • הקלט הגייה לtalugadingtalugading [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • הקלט הגייה לagmisuotkaagmisuotka [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • הקלט הגייה לnapintaskanapintaska [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • הקלט הגייה לbingiembingiem [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • הקלט הגייה לbibigmobibigmo [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • הקלט הגייה לsakasaka [nagsaway a pintasmo, Iloco song, water-bearer, to blame, cat]
 • הקלט הגייה לumisemumisem [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • הקלט הגייה לdagusdagus [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • הקלט הגייה לmarfilmarfil [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • הקלט הגייה לdaegendaegen [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • הקלט הגייה לbuokbuok [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • הקלט הגייה לpangulkulotenpangulkuloten [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • הקלט הגייה לkidaymokidaymo [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • הקלט הגייה לbullalayawbullalayaw [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • הקלט הגייה לmalemmalem [nagsaway a pintasmo, Iloco song]