מדריך הגיה לחמרית - פורבו

שפה: חמרית [Khmer] הרשם להגיות של חמרית

  • מספר הדוברים: 20.000.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 88
  • מילים שנהגו: 86
  • מילים שיש להגות: 200