מדריך הגיה ללטינית

[Latina]

הרשם להגיות של לטינית

  • מספר הדוברים: בלתי ישים
  • מספר הדוברים בפורבו: 923
  • מילים שנהגו: 14.000
  • מילים שיש להגות: 3
  • לטינית צילום Bienes de Interés Cultural