מדריך הגיה ללטינית

[Latina]

הרשם להגיות של לטינית

  • מספר הדוברים: בלתי ישים
  • מספר הדוברים בפורבו: 876
  • מילים שנהגו: 13.343
  • מילים שיש להגות: 55
  • לטינית צילום Bienes de Interés Cultural