מדריך הגיה ללטינית

[Latina]

הרשם להגיות של לטינית

  • מספר הדוברים: בלתי ישים
  • מספר הדוברים בפורבו: 855
  • מילים שנהגו: 13.096
  • מילים שיש להגות: 28
  • לטינית צילום Bienes de Interés Cultural