מדריך הגיה ללטינית

[Latina]

הרשם להגיות של לטינית

  • מספר הדוברים: בלתי ישים
  • מספר הדוברים בפורבו: 965
  • מילים שנהגו: 14.394
  • מילים שיש להגות: 4
  • לטינית צילום Bienes de Interés Cultural