מדריך הגיה ללטינית

[Latina]

הרשם להגיות של לטינית

  • מספר הדוברים: בלתי ישים
  • מספר הדוברים בפורבו: 999
  • מילים שנהגו: 15.087
  • מילים שיש להגות: 9
  • לטינית צילום Bienes de Interés Cultural