מדריך הגיה ללטינית

[Latina]

הרשם להגיות של לטינית

  • מספר הדוברים: בלתי ישים
  • מספר הדוברים בפורבו: 955
  • מילים שנהגו: 14.300
  • מילים שיש להגות: 5
  • לטינית צילום Bienes de Interés Cultural