מדריך הגיה ללטינית

[Latina]

הרשם להגיות של לטינית

  • מספר הדוברים: בלתי ישים
  • מספר הדוברים בפורבו: 992
  • מילים שנהגו: 15.011
  • מילים שיש להגות: 8
  • לטינית צילום Bienes de Interés Cultural