מדריך הגיה ללטינית

[Latina]

הרשם להגיות של לטינית

  • מספר הדוברים: בלתי ישים
  • מספר הדוברים בפורבו: 983
  • מילים שנהגו: 14.847
  • מילים שיש להגות: 29
  • לטינית צילום Bienes de Interés Cultural