מדריך הגיה לליטאית

[Lietuvių]

הרשם להגיות של ליטאית

  • מספר הדוברים: 4.000.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 350
  • מילים שנהגו: 14.264
  • מילים שיש להגות: 0
  • ליטאית צילום Guillaume Speurt