מדריך הגיה לליטאית

[Lietuvių]

הרשם להגיות של ליטאית

  • מספר הדוברים: 4.000.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 446
  • מילים שנהגו: 18.351
  • מילים שיש להגות: 0
  • ליטאית צילום Guillaume Speurt