מדריך הגיה למלטית

[Malti]

הרשם להגיות של מלטית

  • מספר הדוברים: 330.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 67
  • מילים שנהגו: 647
  • מילים שיש להגות: 210
  • מלטית צילום Frank Vincentz