מדריך הגיה לבורמזית - פורבו

שפה: בורמזית [Myanmasa] הרשם להגיות של בורמזית

  • מספר הדוברים: 42.000.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 72
  • מילים שנהגו: 63
  • מילים שיש להגות: 459
בורמזית

צילום ctsnow