מדריך הגיה למין-נאן

[闽南语]

הרשם להגיות של מין-נאן

  • מספר הדוברים: 15.000.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 593
  • מילים שנהגו: 16.728
  • מילים שיש להגות: 280
  • מין-נאן צילום 690518207