מדריך הגיה להולנדית

[Nederlands]

הרשם להגיות של הולנדית

  • מספר הדוברים: 30.000.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 4.830
  • מילים שנהגו: 59.355
  • מילים שיש להגות: 11
  • הולנדית צילום David Evers