מדריך הגיה להולנדית

[Nederlands]

הרשם להגיות של הולנדית

  • מספר הדוברים: 30.000.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 5.013
  • מילים שנהגו: 63.185
  • מילים שיש להגות: 6
  • הולנדית צילום David Evers