שפה: הולנדית [Nederlands]

הרשם להגיות של הולנדית

  • מספר הדוברים: 30.000.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 4.389
  • מילים שנהגו: 49.652
  • מילים שיש להגות: 125
  • הולנדית