שפה: הולנדית [Nederlands]

הרשם להגיות של הולנדית

  • מספר הדוברים: 30.000.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 4.466
  • מילים שנהגו: 50.776
  • מילים שיש להגות: 21
  • הולנדית צילום David Evers