מדריך הגיה להולנדית

[Nederlands]

הרשם להגיות של הולנדית

  • מספר הדוברים: 30.000.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 5.633
  • מילים שנהגו: 68.011
  • מילים שיש להגות: 25
  • הולנדית צילום David Evers