מדריך הגיה להולנדית

[Nederlands]

הרשם להגיות של הולנדית

  • מספר הדוברים: 30.000.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 5.307
  • מילים שנהגו: 66.864
  • מילים שיש להגות: 7
  • הולנדית צילום David Evers