נדבלה דרומית מילים שהגייתן בהמתנה מiSewula Afrika לsantoh)

שפה: נדבלה דרומית [Ndébél] בחזרה לנדבלה דרומית

קטגוריות ב- נדבלה דרומית [nr]

Zamanalif