מדריך הגיה לפאפיימנטו

[Papiamentu]

הרשם להגיות של פאפיימנטו

  • מספר הדוברים: 330.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 80
  • מילים שנהגו: 150
  • מילים שיש להגות: 784