פאפיימנטו מילים שהגייתן בהמתנה מnos לApril)

שפה: פאפיימנטו [Papiamentu] בחזרה לפאפיימנטו

768 מילים ממתינות להגייה. בחזרה לפאפיימנטו [Papiamentu]
 • הקלט הגייה לnosnos [nominative, body part]
 • הקלט הגייה לsusu
 • הקלט הגייה לmimi [pronoun, nota musicale, sostantivo, alphabet - greek, alfabet - grec]
 • הקלט הגייה לfalisfalis
 • הקלט הגייה לAyóAyó
 • הקלט הגייה לsisi [music, musical terms, musical notation, verbs, conjugation, časovanie, si, sier, verb, to say, sakyti, nota musical, música, notas musicales, notes, nota musicale, sostantivo, verbo]
 • הקלט הגייה לnono [conjunction]
 • הקלט הגייה לhidrógenohidrógeno [chemical element]
 • הקלט הגייה לnikelnikel [Kimya terimleri, kimyasal elementler, chemical element]
 • הקלט הגייה לplatinaplatina [metal]
 • הקלט הגייה לfòsfòrfòsfòr [chemical element]
 • הקלט הגייה לyodiyodi [chemical element]
 • הקלט הגייה לkuekkuek [chemical element]
 • הקלט הגייה לzimzim [chemical element]
 • הקלט הגייה לblekibleki [verb, chemical element]
 • הקלט הגייה לplataplata [joyas, chemical element]
 • הקלט הגייה לnitrógenonitrógeno [chemical element]
 • הקלט הגייה לboluntadboluntad
 • הקלט הגייה לpuyitopuyito
 • הקלט הגייה לwelowelo
 • הקלט הגייה לo'c'tobero'c'tober
 • הקלט הגייה לNovemberNovember [month]
 • הקלט הגייה לMihoMiho [male names]
 • הקלט הגייה לlunananlunanan
 • הקלט הגייה לjunijuni [months, Monate, chronology]
 • הקלט הגייה לdianandianan
 • הקלט הגייה לaugustusaugustus [enologia - celler, vi - celler, wine - winery, food and drink - Catalan winery]
 • הקלט הגייה לdialunadialuna
 • הקלט הגייה לdiaransondiaranson
 • הקלט הגייה לAprilApril [female names, first names, noun, month]