פאפיימנטו מילים שהגייתן בהמתנה מstudiante לplatina)

שפה: פאפיימנטו [Papiamentu] בחזרה לפאפיימנטו

822 מילים ממתינות להגייה. בחזרה לפאפיימנטו [Papiamentu]
 • הקלט הגייה לstudiantestudiante
 • הקלט הגייה לpretopreto
 • הקלט הגייה לmuhermuher [noun]
 • הקלט הגייה לskolskol [cerveja]
 • הקלט הגייה לhomberhomber
 • הקלט הגייה לee [alphabet, letter]
 • הקלט הגייה לbeisbòlbeisbòl
 • הקלט הגייה לLokeLoke [mythology, boy first name, pojknamn, förnamn, egennamn]
 • הקלט הגייה לningunningun
 • הקלט הגייה לalgunalgun
 • הקלט הגייה לalgoalgo [gramática, pronomes cuantificadores, seaweed]
 • הקלט הגייה לkualkekualke
 • הקלט הגייה לkoskos [birds, animals, zwierzęta, kos]
 • הקלט הגייה לdi nosdi nos
 • הקלט הגייה לdi bodi bo
 • הקלט הגייה לdi midi mi
 • הקלט הגייה לnosnos [nominative, body part]
 • הקלט הגייה לsusu
 • הקלט הגייה לmimi [pronoun, nota musicale, sostantivo, alphabet - greek, alfabet - grec]
 • הקלט הגייה לfalisfalis
 • הקלט הגייה לAyóAyó
 • הקלט הגייה לsisi [music, musical terms, musical notation, verbs, conjugation, časovanie, si, sier, verb, to say, sakyti, nota musical, música, notas musicales, notes, nota musicale, sostantivo, verbo]
 • הקלט הגייה לnono [conjunction]
 • הקלט הגייה לnikelnikel [Kimya terimleri, kimyasal elementler, chemical element]
 • הקלט הגייה לyodiyodi [chemical element]
 • הקלט הגייה לfòsfòrfòsfòr [chemical element]
 • הקלט הגייה לplataplata [joyas, chemical element]
 • הקלט הגייה לkuekkuek [chemical element]
 • הקלט הגייה לzimzim [chemical element]
 • הקלט הגייה לplatinaplatina [metal]