פאפיימנטו מילים שהגייתן בהמתנה מconfirmá לbasha)

שפה: פאפיימנטו [Papiamentu] בחזרה לפאפיימנטו