פאפיימנטו מילים שהגייתן בהמתנה מcaba לagregá)

שפה: פאפיימנטו [Papiamentu] בחזרה לפאפיימנטו

816 מילים ממתינות להגייה. בחזרה לפאפיימנטו [Papiamentu]
 • הקלט הגייה לcabacaba
 • הקלט הגייה לcortacorta [agetif]
 • הקלט הגייה לbaibai [yes, noms de langues, 汉语拼音, roge e negre, Tibeto-Burman language, Dali region, Yunnan, yellow mist]
 • הקלט הגייה לcomecome [motion, verb, slang, to eat]
 • הקלט הגייה לchupachupa [Salitang kalye, salitang kanto, salitang balbal, Tagalog slang, pedestrian language, Balbal]
 • הקלט הגייה לbatibati [chemical element]
 • הקלט הגייה לBariBari [Italian city]
 • הקלט הגייה לarmaarma [nom, weapon, espasa, fusil, sostantivo, soul]
 • הקלט הגייה לBibaBiba [nickname]
 • הקלט הגייה לbebebebe [brand, butterfly]
 • הקלט הגייה לcontaconta [sostantivo]
 • הקלט הגייה לceracera
 • הקלט הגייה לcanacana [nom, bible, tea]
 • הקלט הגייה לcordacorda
 • הקלט הגייה לcausacausa [sostantivo]
 • הקלט הגייה לbabababa [baby, young child]
 • הקלט הגייה לaraara [bird, Animal, noun, Newspapers - Catalan, Diaris catalans]
 • הקלט הגייה לbaliabalia [languages, rzeczownik, noun, pranie, bielizna, odzież, pluskać się]
 • הקלט הגייה לdebedebe
 • הקלט הגייה לampliaamplia
 • הקלט הגייה לbrasabrasa [brasa]
 • הקלט הגייה לbinibini [family members, names]
 • הקלט הגייה לalabáalabá
 • הקלט הגייה לborbor [tree]
 • הקלט הגייה לabolíabolí
 • הקלט הגייה לacercáacercá
 • הקלט הגייה לadaptáadaptá
 • הקלט הגייה לadoráadorá
 • הקלט הגייה לafligíafligí
 • הקלט הגייה לagregáagregá