מדריך הגיה לפולנית - פורבו

שפה: פולנית [Polski] הרשם להגיות של פולנית

  • מספר הדוברים: 50.000.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 4.999
  • מילים שנהגו: 73.015
  • מילים שיש להגות: 24.119
פולנית

צילום hsivonen