מדריך הגיה לרומנית

[Română]

הרשם להגיות של רומנית

  • מספר הדוברים: 24.000.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 1.329
  • מילים שנהגו: 22.347
  • מילים שיש להגות: 12
  • רומנית צילום Camil Ghircoias