מדריך הגיה לסלובקית

[Slovenčina]

הרשם להגיות של סלובקית

  • מספר הדוברים: 6.000.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 598
  • מילים שנהגו: 9.635
  • מילים שיש להגות: 249
  • סלובקית צילום Joseph Bautista