מדריך הגיה לסלובקית

[Slovenčina]

הרשם להגיות של סלובקית

  • מספר הדוברים: 6.000.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 600
  • מילים שנהגו: 9.639
  • מילים שיש להגות: 259
  • סלובקית צילום Joseph Bautista