מדריך הגיה לסלובנית

[Slovenščina]

הרשם להגיות של סלובנית

  • מספר הדוברים: 2.200.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 328
  • מילים שנהגו: 5.005
  • מילים שיש להגות: 2.034
  • סלובנית צילום Andrejj