מדריך הגיה לטמילית - פורבו

שפה: טמילית [தமிழ்] הרשם להגיות של טמילית

  • מספר הדוברים: 50.000.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 401
  • מילים שנהגו: 1.956
  • מילים שיש להגות: 383