מדריך הגיה לקלינגונית - פורבו

שפה: קלינגונית [tlhIngan Hol] הרשם להגיות של קלינגונית

  • מספר הדוברים: בלתי ישים
  • מספר הדוברים בפורבו: 37
  • מילים שנהגו: 1.045
  • מילים שיש להגות: 85
קלינגונית

צילום Marcin Wichary