קלינגונית מילים שהגייתן בהמתנה מBalth je’ לdin)

שפה: קלינגונית [tlhIngan Hol] בחזרה לקלינגונית