מדריך הגיה לטורקית - פורבו

שפה: טורקית [Türkçe] הרשם להגיות של טורקית

  • מספר הדוברים: 150.000.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 4.141
  • מילים שנהגו: 41.029
  • מילים שיש להגות: 33.280
טורקית

צילום arteunporro