מדריך הגיה לטורקית

[Türkçe]

הרשם להגיות של טורקית

  • מספר הדוברים: 150.000.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 6.717
  • מילים שנהגו: 54.668
  • מילים שיש להגות: 38.151
  • טורקית צילום Frank Kovalchek