מדריך הגיה לטורקית - פורבו

שפה: טורקית [Türkçe] הרשם להגיות של טורקית

  • מספר הדוברים: 150.000.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 3.560
  • מילים שנהגו: 34.114
  • מילים שיש להגות: 36.788
טורקית

צילום arteunporro