מדריך הגיה לטורקית - פורבו

שפה: טורקית [Türkçe] הרשם להגיות של טורקית

  • מספר הדוברים: 150.000.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 3.368
  • מילים שנהגו: 32.951
  • מילים שיש להגות: 35.961
טורקית

צילום arteunporro