מדריך הגיה לטורקית

[Türkçe]

הרשם להגיות של טורקית

  • מספר הדוברים: 150.000.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 4.855
  • מילים שנהגו: 43.778
  • מילים שיש להגות: 257
  • טורקית צילום Frank Kovalchek