מדריך הגיה לפלמית - פורבו

שפה: פלמית [Vlaams] הרשם להגיות של פלמית

  • מספר הדוברים: 6.100.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 149
  • מילים שנהגו: 491
  • מילים שיש להגות: 392