מדריך הגיה לפלמית

[Vlaams]

הרשם להגיות של פלמית

  • מספר הדוברים: 6.100.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 242
  • מילים שנהגו: 1.346
  • מילים שיש להגות: 363
  • פלמית צילום Mislav Marohnić