מדריך הגיה לפלמית - פורבו

שפה: פלמית [Vlaams] הרשם להגיות של פלמית

  • מספר הדוברים: 6.100.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 165
  • מילים שנהגו: 578
  • מילים שיש להגות: 348