מדריך הגיה לפלמית

[Vlaams]

הרשם להגיות של פלמית

  • מספר הדוברים: 6.100.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 198
  • מילים שנהגו: 660
  • מילים שיש להגות: 349
  • פלמית צילום Mislav Marohnić